logo bipma

Apel – podsumowanie za I okres roku szkolnego 2016/17

W dniu 25 stycznia odbył się w naszej szkole apel, któremu przyświecały dwa cele.

Po pierwsze odczytane zostało sprawozdanie Rady SU za I okres roku szkolnego (zamieszczone na szkolnej stronie internetowej w zakładce samorządu uczniowskiego). Po drugie przedstawiony został bilans wyników w nauce, zachowaniu i frekwencji zespołów klasowych i poszczególnych uczniów za I okres.

A oto one:

Zacznijmy od średnich klas łącznie uzyskanych w poziomach (klasy I razem, drugie razem i trzecie razem). I tak najlepiej w I okresie wypadły klasy drugie, drugie miejsce zajęły klasy pierwsze, a trzecie miejsce klasy trzecie.

A oto wyniki klasowe.

Trzecie miejsce jeśli chodzi o średnią (wyniki w nauce) uzyskała  klasa IIa, drugie miejsce klasa IIb, a miejsce pierwsze przypadło klasie IIIa.

Oto zestawienie frekwencji poszczególnych klas.

Miejsce trzecie klasa IIa, drugie klasa IIb, a pierwsze miejsce dla klasy IIIa.

 Oto ranking klas sporządzony na podstawie wyników w zachowaniu.

Miejsce trzecie IIIc, drugie IIa, a miejsce pierwsze przypadło klasie  IIb.

Na wyniki klasowe pracują poszczególni uczniowie. Oto ci, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w szkole.

Ia – Adam Stępień

IIa –Milena Kurczewska, Tomasz Kozica

IIb – Martyna Bartkowiak, Aleksandra Łatkowiak, Justyna Karolak, Patrycja Jopek

IIIa – Juszczak Natalia, Maślak Anna, Zimny Karolina,

IIIb – Małoń Aleksandra, Laura Skrobańska

IIIc – Maciej Szczepaniak

Osoby, których nazwiska są podkreślone uzyskały średnią ocen powyżej 5,0 i otrzymały szkolne stypendium naukowe.

Wszystkim wyróżnionym dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

 

 

Nasza galeria

Copyright © 2013 Zespół Szkół Nr 2 w Godzieszach Wielkich 
Kopiowanie, przedruk i umieszczanie na innych stronach w Internecie w części lub całości artykułów i zdjęć
tylko za pisemną zgodą administratora strony, autorów i twórców fotografii.

 icon-top-strony