“Nie pal przy mnie, proszę”

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU EDUKACYJNEGO

„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W GODZIESZACH

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

I .Cel główny programu:

  1. Wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni przy nich palą papierosy.

II. Cele szczegółowe:

  1. Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia.
  2. Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
  3. Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
  4. Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane

z biernym paleniem.

  1. Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie

 

III. Adresaci programu:

  • Uczniowie klas pierwszych edukacji wczesnoszkolnej.

IV. Realizatorzy programu:

  • Nauczyciele

  • Pielęgniarka szkolna.

  • Pedagog

V. Czas trwania programu:

01.09.15 r. – 31.05.16 r.

Formy realizacji : Zajęcia warsztatowe, łącznie stanowiące siedem jednostek lekcyjnych. Zintegrowane z tematyką zajęć według planu wychowawców.

Metody aktywizujące : − burza mózgów,− „narysuj i napisz” – diagnoza wiedzy,− ćwiczenia oddechowe,− wierszyk – postać wiewiórki Wiki,− krzyżówka,− układanka o wiewiórce,− znaczki „Nie pal przy mnie, proszę”,− wizualizacja,

LP.

ZADANIA

FORMA REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

TERMIN

REALIZACJI

1. POINFORMOWANIE RADY PEDAGOGICZNEJ O PRZYSTĄPIENIU DO PORGRAMU, ZAPOZNANIE Z ZAŁOŻENIAMI PROGRAMU Poinformowanie rady pedagogicznej o programie edukacyjnym „Nie pal przy mnie proszę”.Umieszczenie informacji w pokoju nauczycielskim.Opracowanie harmonogramu działań.

 

Szkolny koordynator

 

 

wrzesień

 

 

 

 

październik

2. REALIZACJA PROGRAMU ,,NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ” Prowadzenie zajęć warsztatowych z wykorzystaniem scenariuszy dostępnych w programie edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I – III :I. Co to jest zdrowie ? (edukacja polonistyczna i przyrodnicza)

II. Od czego zależy nasze zdrowie ? ( edukacja przyrodnicza)

 

III. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu? (edukacja przyrodnicza)

 

IV. Co robić gdy moje zdrowie jest zagrożone? ( edukacja przyrodnicza)

 

V. Nie pal przy mnie, proszę. (edukacja polonistyczna, społeczna)

 

Szkolny koordynator, wychowawcy klas, pedagog, pielęgniarka szkolna

 

 

wychowawcy klas I

pielęgniarka szkolna

 

 

wychowawcy klas I

 

wychowawcy klas I

 

wychowawcy klas I

pedagog szkolny

wychowawcy klas I

listopad – maj

Listopad ( 19 listopad Światowy Dzień Rzucania Palenia)

Grudzień

 

Styczeń

 

Luty

Marzec

3. WZMOCNIENIE PROGRAMU Umieszczenie harmonogramu na stronie internetowej szkołyUmieszczenie na gazetce szkolnej materiałów o szkodliwości palenia.Poinformowanie rodziców o udziale szkoły w ogólnopolskim programie „Nie pal przy mnie proszę”. Prezentacja multimedialna dla rodziców nt. szkodliwości palenia. Prace plastyczne uczniów wykonane w czasie realizacji programu – wystawy na gazetkach ściennych.

Festyn rodzinny „Zdrowo i kolorowo”. Prezentacja prac uczniowskich, rozdawanie rodzicom ulotek o tematyce antynikotynowej, porady pielęgniarki szkolnej .

 

Szkolny koordynator, nauczyciele uczący w klasach  I

 Wychowawcy i uczniowie klas I

Wychowawcy

Uczniowie klas I

 

Pielęgniarka szkolna, wychowawcy

 

wrzesień-maj

 

Listopad

listopad

Kwiecień

Maj

4. SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMU W ROKU SZKOLNYM 2015/1016

Sprawozdanie

 

Szkolny koordynator, nauczyciele uczący w klasach  I

Do 30 maja

 

5. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU W SZKOLE Wyciągnięcie wniosków z realizacji programu

Szkolny koordynator

czerwiecWakacje 2018 za:

tygodni
-4
-8
dni
0
-6
godzin
0
-6
minut
0
-2
sekund
0
-9