Sprawozdanie z działalności samorządu Uczniowskiego

Opublikowano: 04.02.2016
Odsłony: 416

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

I OKRES ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

  1. Nauczyciel opiekun: mgr Agnieszka Sitko
  2. Ilość odbytych spotkań: 12
  3. Ocena realizacji zadań:

 

Zadania

Ocena efektywności na rzecz rozwijania samorządności uczniów

Realizacja zadań przewidzianych w planie pracy.

Wszystkie zadania zostały zrealizowane. Rada SU wykazała się dużą kreatywnością, zaangażowaniem. Tworzy bardzo zgrany i odpowiedzialny zespół. Jednak po dokładnym przeanalizowaniu składu najaktywniejszych członków rady, dało się zauważyć słabe zaangażowanie uczniów klas pierwszych (nad tym należy pracować).

Kalendarz dyskotek

Wszystkie zaplanowane dyskoteki się odbyły, młodzież bawiła się doskonale. Przed nami dyskoteka karnawałowa. Nadal zdarzają się jednak  problemy w planowaniu sprawdzianów, kartkówek itp. w dniu po dyskotece. Prosimy, aby w miarę możliwości unikać takich sytuacji, ponieważ w dużej mierze ogranicza to uczestnictwo niektórych uczniów we wspólnej zabawie.

Kalendarz apeli szkolnych

Szkolne apele odbyły się zgodnie z planem.

Współpraca z grupą szkolnego wolontariatu.

Bardzo wysoko oceniamy współpracę ze szkolnym wolontariatem. Wspólnie zrealizowaliśmy wiele akcji i projektów (pomoc dla dzieci z domu dziecka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy). Taka współpraca, oparta na zrozumieniu ,  a nie rywalizacji, daje nam większą satysfakcję  z wykonywanej pracy i wpływa pozytywnie na efekty.

Współpraca z Unicefem, PAHem i Amnesty International.

Jesteśmy członkami Klubu Szkół Unicef. Włączaliśmy się w akcje edukacyjne realizowane przez tę organizację. Uwrażliwialiśmy społeczność szkolną na problemy innych. Włączyliśmy się w akcję Unicefu, w której zbieraliśmy fundusze na zakup szczepionek ratujących życie matek i ich nienarodzonych dzieci w Afryce. Dokonaliśmy także rozliczenia kolejnej edycji Góry Grosza. Wszystkie  rozliczenia są zamieszczone na szkolnej stronie internetowej, w zakładce samorządu. W tym miejscu wszystkim dziękuję za okazane serce i wsparcie. Zawsze można na was liczyć.  W grudniu odbył się kolejny maraton pisania listów w ramach współpracy z Amnesty International. Udało się napisać 33 listy. Akcja w ramach współpracy z Polską Akcją Humanitarną została przeniesiona na drugi okres roku szkolnego.

Strona internetowa szkoły

 Zakładka SU na stronie internetowej szkoły jest stale aktualizowana i nabiera coraz ciekawszej formy. Zachęcamy do śledzenia wszelkich nowości tam zamieszczanych.

Spotkania z panią dyrektor

Odbyły się trzy spotkania Rady SU z panią dyrektor. Podejmowaliśmy bieżącą tematykę, ustalaliśmy sposoby realizacji najbliższych zadań SU. W dużej mierze naszą ostatnią uwagę zajęła organizacja wieczoru/nocy filmowej, którą po kilku pierwszych problemach udało się jednak przeprowadzić. Jeszcze raz w tym miejscu pragniemy podziękować pani Dyrektor, gronu pedagogicznemu, rodzicom za wsparcie naszej inicjatywy i opiekę, dziękujemy także wam koledzy i koleżanki, za właściwą postawę.

Dyżur SU

Uruchomiony jest stały dyżur Rady SU dla wszystkich uczniów. W ten sposób, każdy ma możliwość osobistego kontaktu, zgłaszania postulatów, pozyskiwania informacji na temat działalności SU. Uczniowie zawsze mogą liczyć na wsparcie Rzecznika Praw Ucznia, zgłaszane do niego sprawy zawsze były taktownie wyjaśniane.

Projekt "Świat różne barwy ma"

W tym roku szkolnym realizujemy także projekt "Świat różne barwy ma", którego kluczowym celem stała się tematyka prozdrowotna. Każda z klas wylosowała kolor, pod którym kryła się tematyka. Prosimy o terminowe podejście do projektu.

 

W najbliższym czasie, na początku lutego będą miały miejsce ważne wydarzenia:

- zostanie przeprowadzona ankieta dotycząca oceny pracy Rady SU w I okresie roku szkolnego;

- zostanie ogłoszony konkurs na logo graficzne szkoły;

Pracujemy zgodnie z przyjętym planem SU na rok szkolny 2015/2016.

Przed nami trochę pracy nad dokumentacją Rady SU

- ewaluacja regulaminu Rady SU;

- opracowanie ceremoniału pocztu sztandarowego.

Zamierzamy także podjąć temat działania szkolnego sklepiku.

 

 

Opiekun SU:                                                                                                            Rada SU:

mgr Agnieszka Sitko                                                                         Aleksandra Karkoszka

                                                                                                          Monika Jabłońska

                                                                                                          Jakub Drobnik

                                                                                                          Aleksandra Małoń

                                                                                                          Patryk Bączak

                                                                                                          Natalia Szmaj

                                                                                                          Natalia Juszczak

                                                                                                          Małgorzata Biernat

                                                                                                          Szymon Porada

                                                                                                          Justyna Karolak